e-przyjęcie dokumentów

Obsługa e-dokumentów przychodzących

 

    W ramach świadczonych usług została wprowadzona nowa usługa dotycząca obsługi e-faktur kosztowych/zakupowych i innych e-dokumentów przychodzących poprzez przyjmowanie do systemu GreenMail24 na konto Klienta e-faktur kosztowych i innych dokumentów przesyłanych przez nadawców na określony dedykowany adres e-mail np. nazwa_firmy@greenmail24.pl przypisany do konta Klienta/Odbiorcy lub przesyłanych w ramach portalu GreenMail24 przez nadawców korzystających z usług e-dystrybucji e-dokumentów w ramach systemu GreenMail24. E-faktury i inne e-dokumenty po przyjęciu na konto są wstępnie rozpoznawane, opisywane meta danymi i umieszczane w Folderze Odebrane, a następnie przekazywane przez Web Service do systemu DMS (Document Management System) w celu dalszej obsługi workflow lub bezpośrednio do systemu ERP. Na końcu tej obsługi w systemie ERP Klienta po przekazaniu z systemu DMS e-faktury do zaksięgowania następuje wywołanie Web Service GM24 w celu aktualizacji danych faktury wraz z jej meta danymi i przeniesienia do Archiwum GreenMail24.

 

   Jednym z elementów konfiguracyjnych umożliwiających zarządzanie procesem przyjmowania dokumentów są dedykowane szablony dokumentów przychodzących zawierające definicje/algorytmy pozwalające na automatyczne rozpoznanie danych zawartych w danym rodzaju dokumentu.

 

Obsługa papierowych dokumentów przychodzących

 

    W przypadku papierowych dokumentów usługa przebiega analogicznie przy czym na początku procesu dokument powinien zostać zeskanowany i wysłany na dedykowany adres e-mail skojarzony z kontem odbiorczym Klienta w systemie GreenMail24. W ramach świadczonej usługi GreenPost udostępnia aplikację mobilną GM24Mobile , która umożliwia zrobienie zdjęcia dokumentu papierowego i wysłania tak zdigitalizowanego dokumentu przy użyciu urządzenia mobilnego na konto Klienta w systemie GreenMail24.

 

Nazwa i opis e-usługi

Zintegrowana usługa odbierania dokumentu przychodzącego kanałem elektronicznym lub zeskanowanego dokumentu papierowego  

1.Odebranie dokumentu w postaci pliku PDF  poprzez serwer pocztowy GreenMail24 z wiadomości e-mail z dedykowanym adresem odbiorczym  lub  od nadawcy wysyłającego dokument przez GM24

2.Przekazanie dokumentu do systemu DMS w oparciu o WebService wywoływany po stronie systemu DMS

3.OCR + ekstrakcja danych  na podstawie szablonów predefiniowanych i zawartych w systemie DMS

4.Możliwość modyfikacji danych  przez użytkownika systemu DMS

5.Możliwość opisania dokumentu przez użytkownika DMS

6.Udostępnienie  predefiniowanego workflow dla jednego rodzaju dokumentu z pięcioma prekonfigurowanymi ścieżkami akceptacji  w systemie DMS

7.Udostepnienie przez web service  DMS  pliku XML dokumentu   w celu importu do systemu ERP

8.Udostępnienie WebService GM24 do przekazywania do Archiwum GreenMail24 dokumentu z meta danymi  

9.Znakowanie czasem dokumentu przy wprowadzeniu dokumentu do Archiwum GM24

10. Archiwizacja dokumentu  przez okres 6 lat w systemie GreenMail24

11. Udostępnienie aplikacji mobilnej GM24Mobile na potrzeby przesyłania obrazów dokumentów poprzez urządzenia mobilne na konto w systemie GreenMail24

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę