e-dystrybucja dokumentów

Podstawową usługą w zakresie dystrybucji e-dokumentów jest usługa doręczania tych e-dokumentów w tym e-faktur sprzedażowych rozliczana na podstawie liczby doręczonych e-dokumentów.

Za doręczone dokumenty/faktury system uznaje tylko takie dokumenty, które zostały wysłane i nie uzyskały statusu „Niedoręczony”, tzn., że system GreenMail24 nie otrzymał z serwera pocztowego obsługującego proces przesyłania wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową Odbiorcy, powiadomienia o niedostarczeniu wiadomości e-mail dotyczącej wysyłki tego dokumentu. Rozliczenie usługi odbywać się będzie na podstawie liczby doręczonych e-dokumentów w tym e-faktur i będzie dokonywane raz w miesiącu na podstawie raportu z systemu.

 Nazwa i opis e-usługi

 Zintegrowana usługa doręczenia e-dokumentów,  w tym e-faktur obejmuje:

 

1. Generację/Import e-dokumentu ( w postaci pliku PDF) przez plik XML na platformę GreenMail24 z poziomu systemu źródłowego z możliwością:                          

  1.    podpisania wygenerowanego e-dokumentu /-ów podpisem kwalifikowanym Klienta z poziomu systemu źródłowego (jedno etapowy automatyczny proces dystrybucji)   lub z poziomu platformy GreenMail24 ( proces dwuetapowy)
  2.     jednoczesnego oznakowania kwalifikowanym systemowym znacznikiem czasu wygenerowanego e-dokumentu/-ów

 

2. Archiwizację e-dokumentu/e-faktury w postaci pliku PDF oraz XML i  z wybranymi meta danymi   w systemie  GreenMail24  przez okres 7 lat.

3. Wysyłkę e-dokumentów,w tym  e- faktury do Odbiorcy ze śledzeniem rezultatów wysyłki  po stronie systemu  źródłowego i platformy GreenMail24 z wielowymiarową parametryzacją sposobu wysyłki dla pojedynczego Odbiorcy po stronie systemu źródłowego   (wysyłki pojedyncze, wysyłki zbiorcze, e-mail z załącznikiem PDF i/lub XML, e-mail z linkiem do dokumentu zabezpieczonym hasłem, parametryzacja treści  e-mail).

4. Archiwizację e-dokumentów/e-faktury w postaci pliku PDF oraz XML z wybranymi meta danymi w systemie GreenMail24 przez okres 7 lat na koncie Odbiorcy e-dokumentów od Nadawcy wysyłającego  e-dokumenty i korzystającego z usługi e-doręczenia.

5. Udostępnienie metody Web Service do pobierania odebranych e-dokumentów  w koncie Odbiorcy do jego systemu ERP,  w przypadku założenia konta przez Odbiorcę (opcja).

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę