e-archiwizacja faktur papierowych

   GreenPost oferuje również usługę archiwizacji elektronicznych obrazów papierowych faktur sprzedażowych ( dla tych kontrahentów, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych) oraz innych dokumentów wychodzących.

 

        Usługa ta może być realizowana równolegle od   momentu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji e-dokumentów/ faktur elektronicznych poprzez wykorzystanie tych samych mechanizmów integracji w ramach systemu źródłowego Klienta.

 

         Elektroniczny obraz faktury papierowej oraz innych dokumentów wychodzących, w postaci pliku PDF będzie podpisany i oznakowany czasem z wykorzystaniem kwalifikowanych certyfikatów i przechowywany razem z plikiem XML w Archiwum systemu GreenMail24 z opcją wysyłki obrazu faktury do Odbiorcy w ramach scenariusza pozyskiwania zgód na e-dokumenty.

 

         Rozliczenie usługi odbywa się na podstawie liczby zarchiwizowanych elektronicznych obrazów faktur papierowych oraz innych papierowych dokumentów wychodzących.

 

Nazwa i opis e-usługi

Zintegrowana usługa  elektronicznej archiwizacji faktury papierowej lub innego dokumentu papierowego wychodzącego obejmuje:

1. Generację/Import  obrazu elektronicznego dokumentu papierowego /faktury papierowej  ( w postaci podpisanego pliku PDF)  przez  plik XML na platformę  GreenMail24 z poziomu systemu źródłowego ,  z możliwością:                            

a) podpisania wygenerowanego elektronicznego obrazu dokumentu /-ów podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym  Klienta  z poziomu systemu źródłowego przy pomocy komponentu do podpisu GreenMail24  (jedno etapowy  automatyczny proces dystrybucji z pełną kontrolą po stronie systemu źródłowego)   lub z poziomu platformy GreenMail24 ( proces dwuetapowy)

b)   jednoczesnego  oznakowania   kwalifikowanym,   systemowym znacznikiem czasu wygenerowanego elektronicznego obrazu dokumentu/-ów papierowych

2. Opcjonalną wysyłkę elektronicznego obrazu dokumentu papierowego/ faktury papierowej do Odbiorcy wg standardów usługi  e-doręczenia  wraz  z udostępnieniem  automatycznego elektronicznego  scenariusza pozyskiwania zgód na  e-dokumenty  z obsługą formularzy zgód na platformie  GreenMail24

3.Archiwizację elektronicznego obrazu dokumentu/faktury papierowej  w postaci pliku PDF oraz XML i  z wybranymi meta danymi   w systemie  GreenMail24  przez okres 7 lat

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę