e-archiwizacja faktur papierowych

   GreenPost oferuje również usługę archiwizacji elektronicznych obrazów papierowych faktur sprzedażowych (dla tych kontrahentów, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych) oraz innych dokumentów wychodzących.

 

        Usługa archiwizacji faktur może być realizowana równolegle od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji e-dokumentów/ faktur elektronicznych poprzez wykorzystanie tych samych mechanizmów integracji w ramach systemu źródłowego Klienta.

 

         Elektroniczny obraz faktury papierowej oraz innych dokumentów wychodzących, w postaci pliku PDF będzie podpisany i oznakowany czasem z wykorzystaniem kwalifikowanych certyfikatów i przechowywany razem z plikiem XML w Archiwum systemu GreenMail24 z opcją wysyłki obrazu faktury do Odbiorcy w ramach scenariusza pozyskiwania zgód na e-dokumenty.

 

       Rozliczenie usługi archiwizacji faktur odbywa się na podstawie liczby zarchiwizowanych elektronicznych obrazów faktur papierowych oraz innych papierowych dokumentów wychodzących.

 

Nazwa i opis e-usługi

Zintegrowana usługa  elektronicznej archiwizacji faktury papierowej lub innego dokumentu papierowego wychodzącego obejmuje:

1. Generację/Import  obrazu elektronicznego dokumentu papierowego /faktury papierowej  ( w postaci podpisanego pliku PDF)  przez  plik XML na platformę  GreenMail24 z poziomu systemu źródłowego ,  z możliwością:                            

a) podpisania wygenerowanego elektronicznego obrazu dokumentu /-ów podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym  Klienta  z poziomu systemu źródłowego przy pomocy komponentu do podpisu GreenMail24  (jedno etapowy  automatyczny proces dystrybucji z pełną kontrolą po stronie systemu źródłowego)   lub z poziomu platformy GreenMail24 ( proces dwuetapowy)

b)   jednoczesnego  oznakowania   kwalifikowanym,   systemowym znacznikiem czasu wygenerowanego elektronicznego obrazu dokumentu/-ów papierowych

2. Opcjonalną wysyłkę elektronicznego obrazu dokumentu papierowego/ faktury papierowej do Odbiorcy wg standardów usługi  e-doręczenia  wraz  z udostępnieniem  automatycznego elektronicznego  scenariusza pozyskiwania zgód na  e-dokumenty  z obsługą formularzy zgód na platformie  GreenMail24

3.Archiwizację elektronicznego obrazu dokumentu/faktury papierowej  w postaci pliku PDF oraz XML i  z wybranymi meta danymi   w systemie  GreenMail24  przez okres 7 lat

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę