Przykładowy harmonogram

Zadanie

Czas realizacji

Analiza szczegółowa sposobu realizacji zaproponowanych usług.

Od jednego do kilku dni.

Instalacja modułu integracji wraz z konfiguracją po stronie systemu źródłowego Klienta umożliwiającego automatyzację procesu obsługi elektronicznych faktur oraz archiwizacji faktur papierowych poprzez wykorzystanie metod Web Service i komponentów do podpisu GreenMail24.

Czas realizacji uzależniony od czasu wytworzenia modułu integracji. W przypadku gdy jest gotowy moduł integracji czas realizacji jeden dzień

Przygotowanie szablonów e-faktury, obrazu elektronicznego faktury papierowej oraz ich korekt.

W ciągu jednego tygodnia.

Założenie, aktywowanie i skonfigurowanie konta dla Klienta w testowej instancji systemu GreenMail24 zgodnie z wybranym sposobem realizacji usług.

W ciągu jednego dnia.

Zapewnienie wsparcia (w tym szkolenie) w trakcie testowania zaimplementowanego sposobu obsługi dystrybucji elektronicznych dokumentów i archiwizacji elektronicznej dokumentów papierowych.

Liczba dni uzależniona od ustalonego  harmonogramu testowania.

Uruchomienieprzełączenie konfiguracji systemu wraz z modułem integracji  na środowisko produkcyjne GreenMail24.

W ciągu jednego dnia.

 

Czas realizacji prac związanych z udostępnieniem usług GreenPost zwykle nie przekracza jednego tygodnia w przypadku, kiedy jest dostępny gotowy moduł integracji.

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę