Elektroniczne dokumenty

Zgodnie z prawem polskim oraz dyrektywami Parlamentu i Rady Europy dokumentem elektronicznym jest taki e-dokument, który posiada cechy dokumentu, co oznacza, że potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz posiada cechy pliku. Całą tą definicje sprowadza się do stwierdzenia, ze dokument elektroniczny może być dowodem w procedurach prawnych. Dodatkowo można stwierdzić, ze jest to:

  • Uniwersalny dokument lub formularz wykonany w postaci elektronicznej;

  • Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym;

  • Dokument oznakowany kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Podstawowe cechy e-dokumentu:

  • Zawartość  – tekst, hipertekst, obraz lub dźwięk,

  • Logiczna struktura, która nie musi być tożsama ze strukturą fizyczną, może być zawarta bezpośrednio w dokumencie, w bazie danych, pliku itp., innymi słowy może być dołączona do treści;

  • Kontekst, czyli metadane techniczne określające w jakiej postaci dokument będzie prezentowany.

 

E-dokument składa się z dwóch warstw: widocznej treści i czytelnych cyfrowych metadanych. E-dokument bez podpisu elektronicznego jest w Polsce nieważny, nie może być środkiem dowodowym w postępowaniu sądowym, nie można go również uznać za wiarygodny (oryginalny) w praktyce archiwalnej.

Kalkulator
Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę